Kayıt, Kabul ve Nakil

 • Kayıt, Kabul ve Nakil İşlemleri

  Okulumuzda öğrenci kayıt işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları ve Orta Öğretim Kurumları Yönetmelikleri ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili madde hükümleri dahilinde, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür.

  Kayıt

     • Okan Anaokuluna başvuru sırasına göre aday kaydı ile öğrenci alınır.
     •  3 - 6 yaş arası öğrenciler kayıt edilir.
     • Öğrenci velisi ile görüşülür ve veli bilgilendirilir.
     • Aday öğrenci ile psikolojik danışma ve rehberlik servisi bir çalışma yapar.
     • Bu çalışma sonrasında, görüşme olumlu ise öğrenci kayıt yaptırmaya hak kazanır.

  Kayıt Zamanı

  Okulumuzda kayıt işlemleri okul idaresince düzenlenen ve web sitemizde yayınlanan çalışma takviminde belirtilen süre içinde yapılır. 

  Anaokulu Başvuru Formu
 • Kayıt, Kabul ve Nakil İşlemleri

  Okulumuzda öğrenci kayıt işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili madde hükümleri dâhilinde, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür.

  İlköğretim 1.sınıflara başvuran öğrencilerin okul olgunluğuna sahip olup olmadıkları, Rehberlik Servisince tespit edilir. Birinci sınıfa kaydolması uygun görülen öğrencilerin bu görüşme sonrasında kesin kayıtları yapılır.

  2. ve 3. sınıflara başvuran öğrencilere psikolojik danışmanlar tarafından bireysel öğrenci tanıma görüşmesi ve akademik hazır bulunuşluk çalışması ile,

  4. 5. 6. 7. ve 8. sınıflara nakillerde, aday öğrencilerin bitirdiği sınıfın öğretim programındaki derslerden okulca yapılacak Okan Koleji Giriş Sınavı (OGS) sınavı ve rehberlik görüşmesi sonucuna öğrenci kaydı yapılır.

  Kayıt Zamanı

  Okulumuzda kayıt işlemleri okul idaresince düzenlenen ve web sitemizde yayınlanan çalışma takviminde belirtilen süre içinde yapılır.Okan Eğitim Kurumlarında öğrenci kayıtları Yönetmeliğimizin 19. maddesine göre yapılır.

  İlkokul Başvuru Formu Ortaokul Başvuru Formu
 • Lisede öğrenci kayıt işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmelikleri ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili madde hükümleri dâhilinde, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür.

  Kayıt Zamanı

  Okulumuzda kayıt işlemleri okul idaresince düzenlenen ve web sitemizde yayınlanan çalışma takviminde belirtilen süre içinde yapılır. Okan Eğitim Kurumlarında öğrenci kayıtları yönetmeliğimizin 21. maddesine göre yapılır.

  Boş kontenjanlar için müracaatların değerlendirilmesi 

  Okan Koleji, okul öncesi yaş seviyesinden 12. sınıfın sonuna kadar eğitim ve öğretim veren bir kurumdur.

  Lise Hazırlık sınıflarına öğrenci kayıtları, 2016 OYP puanı sonuçları dikkate alınarak kontenjan sayısınca kayıt takviminde ilan edilen ön kayıt ve kesin kayıt tarihlerine göre yapılır. Okulumuz ortaokul 8. sınıf öğrencilerinde bu şart aranmaz.

  Okulumuz 8. Sınıf öğrencilerinin Liseye geçişlerinde: Ortaokul 8. Sınıf dâhil son üç yılın ağırlıklı not ortalamaları yüzlük sisteme göre 70 ve üstünde olması halinde doğrudan lise kayıtları yapılır.

  Ancak öğrencilerimiz 8. sınıf sonunda lise 9. sınıfa not ortalaması uygun olan öğrencilerin doğrudan kayıt olabilmeleri için yeterlilik (Türkçe ve İngilizce derslerinden) sınavına girmek zorundadırlar. Bu sınavda 70 ve üzeri puan alanların kayıtları lise 9. sınıfa yapılır. Hazırlık sınıfına kaydı yapılan yeni öğrenciler, velilerinin istekleri doğrultusunda kesin kayıt esnasında yönetmeliğimizin 21/3. maddesi gereğince yeterlilik sınavı için yazılı müracaatları alınır. Öğrenciler sınavda aldıkları 70 ve üzeri puanlarına göre sıralamaları yapılır ve lise 9. sınıf kontenjanı kadar öğrencinin geçişi sağlanır.

   

  Lise Başvuru Formu

Kayıt Yenileme

 • Okula devam edecek öğrencilerin kayıtları, her öğretim yılı için çalışma takviminde belirtilen tarihler arasında yenilenir.

  Kayıt kabul bürosu tarafından takip edilen kayıt yenileme işlemi mali ve idari denetim altında gerçekleşir. Kayıt yenileme hakkında bilgi Mart ayı itibariyle velilerimize gönderilir.

  Anaokulu Başvuru Formu
 • Okula devam edecek öğrencilerin kayıtları, her öğretim yılı için çalışma takviminde belirtilen tarihler arasında yenilenir.

  Kayıt kabul bürosu tarafından takip edilen kayıt yenileme işlemi mali işler ve okul yönetimi tarafından yapılır.Mart ayı itibariyle velilerimize gönderilir.

  İlkokul Başvuru Formu Ortaokul Başvuru Formu
 • Bir üst sınıfa geçen öğrencilerimizin kayıtları her sene Haziran ayının son haftasına kadar sürer. İdari asistan tarafından takip edilen kayıt yenileme işlemi mali ve idari denetim altında gerçekleşir. Kayıt yenileme hakkında bilgi Mart ayı itibariyle velilerimize gönderilir. 

  Lise Başvuru Formu

Kayıt İçin Gerekli Evraklar

  • 6 adet vesikalık fotoğraf
  • Sağlık Raporu (Kendi doktorundan alınan "aşıları tamdır, okula başlamasında bir sakınca yoktur" ibareli bir sağlık raporu)
  • İkametgâh kâğıdı
  • Nüfus cüzdanı fotokopileri (Anne - Baba - Öğrenci)
  • 1 adet vesikalık fotoğraf (Anneye ait)
  • 1 adet vesikalık fotoğraf (Babaya ait)

   

  Anaokulu Başvuru Formu
  • Öğrenci, anne ve babaya ait kimlik fotokopileri
  • İkametgâh kağıdı
  • 4 adet öğrenci fotoğrafı
  • 1’er  adet veli fotoğrafı (Anne ve baba)
  • Spor yapmasında sakınca olmadığını belirten Sağlık raporu
  • Hepatit B raporu

   

  İlkokul Başvuru Formu Ortaokul Başvuru Formu
  • TEOG sonuç belgesi aslı 
  • 4 adet vesikalık fotoğraf (Öğrenci)
  • 1 adet vesikalık fotoğraf (Anne)
  • 1 adet vesikalık fotoğraf (Baba)
  • Nüfus Cüzdan fotokopisi (Anne - Baba - Öğrenci)

   

  Lise Başvuru Formu

Ara Sınıf Nakilleri ve Sınavı

 • Okula öğrenci nakilleri ile ilgili işlemler, MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili madde ve hükümleri ve resmi dengi okulların mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılır. Okulun boş kontenjanlarına nakil yolu ile öğrenci alınıp alınmayacağı her yıl okul yönetimince belirlenerek ilan edilir. Okul Yönetimi isterse ara sınıflardaki boş kontenjanlara nakil yolu ile öğrenci almayabilir.

  • Kontenjan açığı bulunması halinde; Başvuranların sayısı
  • O sınıfa ait kontenjanı aşması durumunda; Öğrencinin bitirdiği sınıfın öğretim programındaki derslerden, okul idaresi tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılacak sınav sonucundaki sıralamaya göre kayıtları yapılır.


  Okul Yönetimi nakiller için yapılacak sınav sonuçlarına göre hangi puanın üstünde yer alan öğrencilerin nakil alabileceğine karar verme hakkına sahiptir. Okul yönetimince belirlenen başarı şartını yerine getiremeyen öğrencilere kontenjan boş kalsa dahi nakil hakkı verilmez.

  Yabancı uyruklu olup, okulumuzda öğrenim görmek isteyen öğrencilerin başvuruları geçici kimlik numarası almaları şartı ile kabul edilir.

  İlkokul Başvuru Formu Ortaokul Başvuru Formu
 • Okula öğrenci nakilleri ile ilgili işlemler, MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili madde ve hükümleri ve resmi dengi okulların mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılır. Okulun boş kontenjanlarına nakil yolu ile öğrenci alınıp alınmayacağı her yıl okul yönetimince belirlenerek ilan edilir. Okul Yönetimi isterse ara sınıflardaki boş kontenjanlara nakil yolu ile öğrenci almayabilir.

  • Kontenjan açığı bulunması halinde; başvuranların sayısı
  • O sınıfa ait kontenjanı aşması durumunda; öğrencinin bitirdiği sınıfın öğretim programındaki (Türk Edebiyatı - Dil ve Anlatım –Tarih - Coğrafya- Matematik- Fizik – Kimya- Biyoloji ve İngilizce) derslerinden, okul idaresi tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılacak sınav sonucunda ki sıralamaya göre kayıtları yapılır.


  Okul Yönetimi nakiller için yapılacak sınav sonuçlarına göre hangi puanın üstünde yer alan öğrencilerin nakil alabileceğine karar verme hakkına sahiptir. Okul yönetimince belirlenen başarı şartını yerine getiremeyen öğrencilere kontenjan boş kalsa dahi nakil hakkı verilmez.

  Yabancı uyruklu olup, okulumuzda öğrenim görmek isteyen öğrencilerin başvuruları geçici kimlik numarası almaları şartı ile kabul edilir. Yurtdışında öğrenim görmekte iken lise ara sınıflarına kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler; öncelikle kontenjan açığı olması şartı ile Anadolu Liseleri Nakil Yönetmeliğine göre değerlendirilerek yönetmeliğimizin 22/b, 22/c ve 22/d maddesine göre işlemleri yapılır. 

  Lise Başvuru Formu