Okan'lı Olmak

Okan Üniversitesi'nin tecrübesinden aldığımız güçle, öğrencilerimizi bilgiye ulaşabilen ve gereksinimleri doğrultusunda kullanabilen, iletişim becerileri gelişmiş, sosyal, özgüveni yüksek, insan hakları ve hukuka saygılı bireyler olarak yetiştiriyoruz.

Dünya Vatandaşı Yetiştiren, Kişiye Özel Yabancı Dil Eğitimi

Uluslararası standartlara uyumlu, kişiye özel yabancı dil eğitim programlarımızla, öğrencilerimizin İngilizce'yi yaşayarak öğrenmelerini sağlıyor, Çince, Rusça, İspanyolca ve Fransızca'yı da ileri seviyede konuşabilen bir dünya nesli yetiştiriyoruz.

Okan Koleji olarak 'Kişiye özel' eğitim modeli ile Türkiye'nin okul öncesi eğitimden başlayarak üniversiteye uzanan ilk ve tek butik programını uygulamayı amaçlıyoruz.

Native öğretmenlerle, çocukların ders dışında da yabancı dille etkileşimini sağlayan, öğrendiklerini pekiştiren motive edici ve gerçek hayata dayalı aktivitelerle dili eğlenerek öğretiyor, yaş seviyelerine uygun seçilen kaynak kitaplarla, yabancı dili kullanma becerilerini geliştiriyoruz.

Okan'da Her Öğrenci Özeldir

Öğrencilerimize, Okan İlgi ve Yetenek Gelişim Programı ve programa bağlı aktivite kulüpleri ile okul dışında herhangi bir kursa gitmek zorunda kalmadan yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirme imkanı sunuluyor.

Okan Koleji öğrencileri, golf, tenis, yüzme ve basketbolun yanı sıra piyano ve keman gibi branşlarda da kendilerini geliştirerek, birçok spor ve sanat müsabakalarında başarılar elde ediyorlar.Basketbol, tenis, yüzme ve golf gibi alanlarda, deneyimli antrenörler eşliğinde spor becerilerini geliştirmelerini sağlıyor, geleceğin yıldız sporcularını yetiştiriyoruz.

Öğrencilerimizin yaratıcı düşünme, sorun çözme, karar verme, etkili ve yetkin iletişim kurma, bilimsel araştırma becerilerinin kazandırılmasını amaçlıyoruz.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Bilimsel temele dayalı testler ve envanterlerle PDR mezunu akademisyenlerimiz, öğrencilerimizin kendi yaşamlarında karşılaşabilecekleri sorunlara yön gösterip destek vermekte ve potansiyellerini fark etmelerini sağlamaktadır.

Oryantasyon Çalışmaları: Okula yeni başlayan öğrencilere, eğitim yılı başında, okulu, kurallarını, işleyişini tanıtmak, okul ve çevresinde ihtiyaçlarını nasıl karşılayacakları hakkında bilgi vermek ve böylece yeni girdikleri ortama kısa sürede alışmalarına yardımcı olmak üzere yapıyoruz.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik: Öğrencilerin ihtiyacı olduğu, desteklenmesi gerektiği alanlarda, alanımızla ilgili farklı teknikler kullanıyoruz.

Öğrenci Tanıma Çalışmaları: Öğrencileri gerek bulundukları ortam içinde, gerekse bireysel olarak tanımayı amaçlayan envanter, ölçek uygulamaları ile takip ediyoruz.

Değerler Eğitimi Çalışmaları: Öğrencilerimizin bireysel gelişimlerine katkıda bulunmak ve değerler ile ilgili farkındalıklarını yükseltmek amacıyla çalışmalar yürütüyor, pekiştirme etkinlikleri uyguluyoruz.

Bilişsel Çalışmalar: Dikkat, algılama gibi konularda çalışmalar yapılarak öğrencilerimizin öğrenme becerileri destekliyoruz.

Veli Görüşmeleri: Her yaş grubundaki öğrencilerimizin büyüme dönemlerine özel yaptığımız çalışmaların geri bildirimlerini velilerimizle paylaşıyoruz.

Veli Bültenleri: Öğrencilerimizin velilerine ışık tutacak konu başlıklarını dönemsel olarak bülten haline getiriyor ve paylaşıyoruz.

İlgi ve Yetenek Gelişim Programı: Öğrencilerin kişisel, sosyal ve psikolojik gelişimleri hakkında bilgi toplamayı amaçlayan etkinlikler yapıyoruz. Uyum süreci içerisinde her öğrenci, kendi sınıf ve branş öğretmeni başta olmak üzere öğretmenlerce gözlemleniyor ve alınan yazılı notlar Rehberlik ve Psikolojik danışma birimine iletiliyor. Toplanan veriler birimler arası işbirliği ile uygulamalı ders öğretmenleri ve kulüp öğretmenleri tarafından değerlendirilip, öğrenciye yeteneğini geliştirme konusunda yön gösteriyoruz.

Geleceği Yetiştirenler Kulübü ile Aktif Veli İletişimi

Okan Koleji'nde, Geleceği Yetiştirenler Kulübümüzle okul-aile ve çocuk üçgeninin en sağlıklı şekilde kurulmasını sağlıyoruz. Böylece velilerin de eğitim sistemimizin bir parçası haline gelmesini hedefliyoruz.

Geleceği Yetiştirenler Kulübü ile velilerimiz, çocuk gelişimi, eğitimi ve daha birçok alanda Okan Koleji'nin farkındalıklarını geliştirmekle kalmayarak aynı zamanda eğitim politikalarımızın belirlenmesinde deneyimleri ve görüşleri ile söz sahibi olabiliyorlar.

Velilerimize yönelik konferans, seminer, kurslar ve eğitimlerle zengin içerikli bir kulüp deneyimi yaşatıyoruz.

Bilimi Sevdiren, Deneyle Öğreten Eğitim Ve Öğretim Anlayışı

Eğitim sektöründe en çok deney yapan okul olarak, her seviyedeki öğrencilerimizin fen ve matematik eğitimlerini laboratuvar ortamında deneyimleyerek öğrenmelerini sağlıyor, geleceğin bilim insanlarını yetiştiriyoruz.

Basketbol, tenis, yüzme ve golf gibi alanlarda, deneyimli antrenörler eşliğinde spor becerilerini geliştirmelerini sağlıyor, geleceğin yıldız sporcularını yetiştiriyoruz.

Robot, origami ve bilim kulüpleri gibi aktivitelerimizle bilimi sevdiriyor, problemlerini bilimsel yöntemlerle çözme yeteneği kazandırıyoruz.