• Değerli Anne Babalar,

  Aydınlık Türkiye’mizin teminatı olan çocuklarımızı, Okan Eğitim Kurumlarında Atatürk ilkelerini, Cumhuriyetin değerlerini ve demokrasiyi içselleştirmiş, evrensel değerleri benimsemiş, ulusal kimliği ile gurur duyan, yabancı dili iyi kullanabilen,  bilgiye ulaşmayı bilen, eleştirel düşünebilen, yaratıcı ve mutlu birer “Dünya Vatandaşı” olarak yetiştirmek için var gücümüzle çalışmaktayız.

  Günümüz bilgi toplumunda eğitimin amacı pek çok eğitim bilimcinin ifade ettiği gibi “bilgi edinmek ya da öğrenci davranışlarında toplum tarafından kabul gören istendik davranış değişikliklerinin oluşturulduğu bir süreç” değil, “ öğrencilere öğrenme arzusunu, bilgiye ulaşma yollarını ve aklını kullanabilmeyi öğretme sürecidir.” Bu bağlamda, öğrencilerimizi duygu ve düşüncelerini açıkça ifade edebilen, araştıran, sorgulayan ve sorunlara çözüm üretebilen, bilgiyi ezberlemeden yeniden yorumlayabilen analiz ve sentez yaparak edindiği bilgileri yaşam becerilerine dönüştürebilen öz güvenli, yurt ve dünya sorunlarına duyarlı bireyler olarak yetiştirmek temel hedeflerimizdendir.

  Ünlü düşünür Confucius’un “ Bana söylersen unutabilirim, gösterirsen anımsayabilirim ama  öğrenme sürecine beni de katarsan anlarım ve öğrenirim”  özdeyişinden hareketle, öğrenicilerimize sadece bilgiyi aktaran bir okul değil; onları öğrenmenin merkezine koyan, yaratıcılıklarını ortaya çıkarıp geliştirmelerine yani dünyayı kendi renklerine boyamalarına imkan veren bir eğitim öğretim ortamı ve okul iklimi sunuyoruz.

  Yabancı dil bilmenin evrensel değerlere ulaşmada ve dünya vatandaşları yetiştirmede önemli bir araç olduğuna inanan Okan Eğitim Kurumları, ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza anaokulundan itibaren “Çince, Rusça, İspanyolca ve Fransızca” dillerinden birini ikinci yabancı dil olarak öğrenme imkânı da sunmaktadır.

  Öğrencilerin başarısının değerlendirilmesinde bilişsel, duyuşsal, sosyal ve psikomotor özellikleri bir bütün olarak ele alan Özel Okan İlkokulu; bireysel farklılıkları da dikkate alarak akademik başarıların yanı sıra öğrencilerde doğuştan var olan yetenekleri de ortaya çıkarma ve geliştirme imkânı sunarak onları spor ve sanatta da başarılı bireyler olarak yetiştirmektedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hayatta en hakiki yol gösterici ilimdir, fendir; ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, cehalettir.” sözünden hareketle Okan Üniversitesi akademisyenlerinin bilimsel desteği ve Okan Eğitim Kurumlarının çağdaş vizyonu uzun eğitim sürecinde bizim en büyük rehberimiz olacaktır.

  Öğrencilerine; yüzmeden piyanoya pek çok olanağı sunabilen fizikî koşulları ve teknolojinin en gelişmiş olanaklarını kullanan, teknik donanımı ile ülkemizin en seçkin okullarından biri olma yönünde emin adımlarla ilerleyen Okan Eğitim Kurumları Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün istediği “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” nesiller yetiştirmek amacıyla üzerine düşen toplumsal ve tarihsel görevini en iyi şekilde yerine getirebilmek için yarının aydınlık Türkiye’sini kuracak çocuklarımıza çağdaş bir eğitim sunmaktadır.

  Detaylı bilgi ve görüşme için sizlerle yüz yüze görüşmekten mutluluk duyacağım.

  Saygılarımla,

  Tuncay ŞAMDAN

  İlkokul ve Ortaokul Müdürü

 • Okan Koleji

  Ortaokul Okulu

  Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü Yanı
  34959 Akfırat / Tuzla / İSTANBUL

  Tel : (0216) 677 18 30 / 444 65 26
  E-Posta : info@okankoleji.com

 •  

  “Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK

   Eğitim kısaca aklın özgürleşme sürecidir. Bu da ancak çok bilgi aktarılan değil, bilgiye nasıl ulaşacağını bilen, araştıran, sorgulayan, sorunlara çözüm üretebilen  ve bilgiyi gerçek yaşam becerilerine dönüştürebilen  bireyler yetiştirmekle mümkündür.

  Öğrenci merkezli yapılandırmacı yaklaşımla öğrencilerimiz bilgiyi ezberlemeden deneyimleyerek, önceki bilgilerine yeni bilgiler ekleyerek, analiz ve sentez yaparak, kendi bilgilerini üretmeye ve ürettikleri bilgileri gerçek yaşamlarına transfer etmeye çalışırlar.

  Özel Okan İlkokulu ve Ortaokulu olarak eğitimin evrensel ilkelerini ve bilimsel verileri  temel alarak  öğrencilerimizin duygusal, sosyal, bilişsel alanlarda dengeli bireyler olarak gelişimlerini hedefleriz.

  Ana çerçeve ve kazanımlar olarak MEB müfredatını telem almakla birlikte her alanda destekleyici materyal ve sanat spor vb.  etkinliklerle çocuklarımızı uluslar arası arenada akranlarıyla yarışabilecek, birer dünya vatandaşı olarak yetiştirmek için tüm imkanlarımızı seferber etmekteyiz.

  Bu süreçte Okan Üniversitesinin akademik desteği ve bilimsel bilgi paylaşımı  bizleri bir çok özel okuldan avantajlı bir konuma taşımaktadır.  Çocuklarımızın  akademik başarılarının yanında, İngilizceye ilaveten Çince, Rusça, Fransızca ve İspanyolca dillerinden birini zorunlu ikinci dil olarak sunmamız da  öğrencilerimizi akranlarından birkaç adım ileriye taşımaktadır.

  Öğrencilerimizin duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimlerinin yanında ; onların doğuştan getirdikleri yeteneklerini, keşfedip geliştirmek okulların en önemli işlevleri arasındadır. Bu bağlamda öğrencilerimizin sanat, spor ve estetik anlayışlarını geliştirmek amacıyla onların  doğuştan gelen yeteneklerini ortaya çıkarıp geliştirmeye yönelik olarak ; piyanodan kemana, yüzmeden, modern dansa, satrançtan dramaya, basketboldan voleybola, tenisten golfe pek çok sanat ve spor programı sunuyoruz.

  Atatürk’ün dediği gibi ancak  “Çocuklarını büyüklerinden çok düşünen, koruyan, esirgeyen ve onları sağlıklı yetiştiren bir ulustur ki yarınlarını daha iyiye, daha güzele, gözü arkada kalmadan teslim edebilir.” Sözünden hareketle çocuklarımızı demokrasinin değerlerini içselleştirmiş, bilimde, sanatta, sporda  çağdaş dünyaya yeni değerler katabilecek ve iz bırakabilecek yaratıcı, eleştirel düşünebilen, özgür bireyler yetiştirmeye çalışıyoruz ki   çağı yakalayıp  ülkemizi uygar uluslar seviyesine çıkabilelim.

  Ders Dışı Etkinlikler Kataloğu İçin tıklayınız.

 • TÜRKÇE 

  Öğrencilerimizin  anadillerini  hem bir  iletişim aracı  olarak öğrenmeleri hem de   dil öğretiminin dört temel becerisi olan “ dinleme, konuşma, okuma ve yazma” becerilerini geliştirerek;  okuduğunu anlama, yorumlama analiz ve sentez yaparak yeni bilgiler üretebilecek bir dil yeterliği kazanmaları  Türkçe programımızın temel  hedeflerindendir.

  Tüm seviyelerde  öğrencilerin okudukları yazılı metinleri, dinlediği metinleri anlama ve yorumlamalarını sağlamanın yanı sıra sözlü ve yazılı anlatımlarını güçlendirmek, güzel, doğru ve düzgün yazmalarını, yaratıcı, özgün, sorgulayan, ayrıntıları gören, sanatsal yönlerini de geliştirmek başlıca hedeflerimizdendir.

  Tüm sınıf seviyelerine uygun olarak her öğrenci ayda en az bir adet olmak üzere roman veya hikâye türünde bir eser okumakta ve kütüphanemizde gerçekleştirilen yazar buluşmalarına katılmaktadır. Ayrıca okunan eserlerle ilgili olarak Türkçe derslerinde proje, drama ve yaratıcı yazma gibi çeşitli etkinlikler yapılmaktadır.

   Sınıf içinde ders kazanımlarıyla ilgili yapılan sunumlar, münazara ve serbest kürsü çalışmaları ile tüm öğrencilerin sözlü ifade yeteneklerini geliştirmeye yönelik çalışmalar da gerçekleştirmekteyiz. Öğrenciler, bu çalışmalarla doğru düşünme, strateji geliştirme, ikna etme, topluluk karşısında kendini ifade edebilme, hızlı ve doğru karar verme gibi kazanımları edinirler.

 • SOSYAL BİLGİLER/T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ PROGRAMI

  Sosyal Bilgiler dersi; öğrenciyi toplum içinde yaşamaya hazırlayan, değişen dünyada etkin ve önemli roller üstlenen, yararlı bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bir derstir.

  Bu bağlamda; soran, sorgulayan; neden- sonuç ilişkisi kurabilen, olayların çok boyutlu bakabilen, öğrendiklerini günlük hayatın içerisinde kullanabilen, çevresine duyarlı, insani değerlere önem veren, milli ve ahlaki değerleri yüksek, haklarını bilen ve kullanan, demokrasiyi ve evrensel değerleri içselleştirmiş bireyler yetiştirmek bu dersin ana hedeflerindendir.

  T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi kapsamında Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk tarihine ilaveten, uygarlık tarihinden de haberdar olan geçmişinden ders alarak geleceğine yön veren tarih bilincine sahip bireyler yetiştirmeye çalışıyoruz. Atatürk ilke ve devrimlerine yürekten bağlı olan; bu ilke ve devrimleri yaşam felsefesi haline getiren, insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğüne inanan, analitik düşünceyi benimsemiş, bilimin yol göstericiliğinde, Atatürk devrimlerine sahip çıkan laik, demokratik, çağdaş,  dünya vatandaşı öğrenciler yetiştirmek temel hedeflerimiz arasındadır.

  Bu hedeflere ulaşmak için; bu ders sınav için bilgi ezberlenmesi gereken, sadece bir  bilgi aktarılan bir ders olarak değil, kalıcı öğrenmeyi sağlamaya ve edindikleri bilgiyi  beceriye dönüştürüp yaşama uyarlayabilmeyi amaç edinen bir ders olarak okutulur.

   Derslerimizde bilgilerin kalıcılığını sağlamak için görsel materyallerden, akıllı tahtadan, her ünite için hazırlanmış sunulardan, haritalardan yararlanıldığı gibi bunun yanında sınıf içi hazırlanmış proje ve performans grupları, konularımızı içeren basın haberlerinin tartışılması ve yorumlanması, bulmaca, dersle ilgili yapılan etkinliklerin sergilendiği panolar gibi araç gereç eşliğinde, ünite bazlı gezilerle öğrencilerimizin; okuduğunu, dinlediğini yerinde görerek çoklu öğrenme teknikleriyle daha etkili öğrenmeleri sağlanmaktadır.

  DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ PROGRAMI

  Derslerimizde öğrencilerimize çağdaş bir anlayışla, dogmalardan uzak bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi programı sunulmaktadır. MEB müfredatına ve kazanımlarına uygun olarak dinî bilgilerini ve kültürlerini artırmaya yönelik, erdemli bireyler olmalarını sağlayacak bir eğitim anlayışıyla hareket edilir. İnsan olmanın gereği olan; insani, millî ve manevi değerler; din ve vicdan özgürlüğü evrensel değerlerle ve çağdaş dünya görüşü ile çelişmeyecek bir şekilde öğrencilerimize sunulur.  

   

 • MATEMATİK DERSİ PROGRAMI

  Matematik; örüntülerin ve düzenlerin bilimidir. Bir başka deyişle matematik sayı, şekil, uzay, büyüklük ve bunlar arasındaki ilişkilerin bilimidir. Matematik, aynı zamanda sembol ve şekiller üzerine kurulmuş evrensel bir dildir. Matematik; bilgiyi işlemeyi (düzenleme, analiz etme, yorumlama ve paylaşma), üretmeyi, tahminlerde bulunmayı ve bu dili kullanarak problem çözmeyi içerir (MEB-TTK).

  Bu bağlamda Matematik dersinin genel amacı Matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilmek, günlük hayatta ve diğer alanlarda kullanabilmek, herhangi bir alanda ileri bir eğitim alabilmek için gerekli matematiksel bilgi ve becerileri kazanabilmektir.

  Matematik bölümünde akademik gelişmeleri ve eğitim alanındaki  yenilikleri yakından takip edip uygulayan donanımlı öğretmenlerimizle öğrencilerimizin;

  • Matematiğe karşı olumlu tutum geliştirebilmesi,
  • Matematiğin insan yaşamındaki önemini kavrayabilmesi,
  • Karşılaştıkları her türlü problemi farklı bakış açılarıyla inceleyip çözüm yolları üretebilmesi,
  • Günlük hayatta karşılaşacakları temel hesaplamaları (oran, yüzde,faiz … vb) yapabilmesi,
  • Analitik, yaratıcı ve eleştirel düşünebilmesi,
  • Matematik dersinde edinilen bilgi ve becerileri kendi içinde veya diğer derslerdeki bilgileri ile ilişkilendirerek sentezleyebilmesini amaçlarız.

   Ayrıca ,ulusal ve uluslararası proje çalışmalarına katılarak öğrencilerimizin bakış açısını geliştirmeye yönelik çalışmakta, ünite bazlı gezilerimizle öğrencilerimize yaşantı izli öğrenme sağlamakta, çeşitli yarışmalar ve etkinliklerle Matematiği sınıf dışına taşımakta ve

  Her yıl 14 Mart  “Pi Günü” nü tüm okulda öğrencilerimizle birlikte kutlamaktayız.

 • FEN BİLİMLERİ DERSİ PROGRAMI

   

  Fen bilimleri, doğa olaylarını sistemli bir şekilde incelemeye, hayal gücünü geliştirmeye, yaratıcılık ve tartışmaya dayanan temel bilimlerdir.

  Okan Koleji öğretmenleri olarak bizler, derslerimizde; uygulamayı esas alan bir eğitim anlayışı ile öğrencilerin yaratıcılıklarını, araştırma ve sorgulama becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz.

  Öğrenilen konuları pekiştirmek ve çok yönlü hale getirmek için laboratuvarlarımızda 3D donanımı bulunmaktadır. Bu sayede öğrencilerimizin öğrendiklerini gerçek hayatla daha iyi bağdaştırmasını, gözle göremediği molekülleri ya da vücudunun iç yapısını canlandırmasını sağlıyoruz.

  Yılda bir kez düzenlediğimiz, “Bilimsel Araştırmalar ve Projeler Etkinliği”  ile öğrencilerimizin bilimsel sorular sordukları, deneyler ve maketler yaparak, projeler geliştirerek bunlara cevap aradığı, takım çalışmasını destekleyen bir ortam hazırlıyoruz.

  Bilim gezileri düzenleyerek ve bilim alanında bizi ileriye taşıyacak projeleri takip ederek ve üreterek öğrencilerimizi fen alanında destekliyoruz.

  Öğrencilerimizin; fen alanına ilgi duyması, özgür düşünmesi,  var olan problemleri görüp bunlara duyarlı ve akılcı çözümler üretmesi amacıyla ilkokul 1.sınıftan itibaren laboratuvar çalışmalarımıza başlıyoruz. Bu çalışmalar sırasında birçok deney ve etkinlikle teorik öğrenmeyi destekliyoruz. Bunun yanı sıra etkinliklerimizin yapımı aşamasında Dünya’mız için çok önemli  olan, okulumuzun da çok önem verdiği bir konuyu, geri dönüşümü destekliyoruz. Karton bardaklardan su altı ışık teleskobu, pipet ve pet şişelerden havanın itme gücüyle hareket eden araba yapımı gibi ders içi maket-model yapımı etkinliklerinde öğrencilerimizi atıklardan yararlanmaya yönlendiriyoruz.

  Tüm bu faaliyetlerimizle öğrencilerimizin fen derslerine karşı ön yargılarını ortadan kaldırmayı, bilimi anlaşılır kılmayı, fen öğrenerek hayatı kavrayabileceğimizi göstermeyi hedefliyoruz.

  Eğitim öğretim programımızı hazırlarken yapılandırmacı yaklaşımı temel alıyoruz. Teknoloji konusunda temel bilgi ve becerileri kazanmış olan bireylerin; diğer alanlarda da pratik çözüm üretebilen, çağın gerektirdiği becerileri kazanmış ve bunları etkili kullanabilen bireyler olduğunu biliyor, öğrencilerimizi bu esaslara uygun yetiştiriyoruz.

 • Bilişim teknolojilerini etkin kullanabilen ve bunu yaşam biçimi haline getirmiş bireyler yetiştirmeyi hedeflemiştir. Eğitim öğretim programı hazırlanırken yapılandırmacı yaklaşım temel alınmış bilişim teknolojileri konusunda temel bilgi ve becerileri kazanmış olan bireylerin teknolojiyi kullanarak diğer alanlarda nasıl çözüm üretebilecekleri konusunda gerekli becerilerin kazandırılması hedeflenmiştir.

  Yaptığımız çalışmalarla bilgisayar ve bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeleri öğrencilerimize aktararak, öğrencilerimizin bilişim teknolojlerini eğitimlerinde ve günlük yaşamlarında kullanmaları sağlanır. Bilişim Teknolojileri dersi altında Robot Kulübü ve Bilgisayar Kulübü çalışmalarıyla öğrencilerin yeteneklerini sergilemek ve ilgi alanlarını geliştirmek adına çalışmalar yapar.

  TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ (TEOG) ÇALIŞMALARI

  6-7- 8. sınıf öğrencilerimizi TEOG sınavlarına sistemli bir şekilde hazırlıyoruz. 8.sınıf öğrencilerimize, her cumartesi günde 6 saat TEOG sınavlarına ücretsiz hazırlık kursu sunuyoruz. Böylece, “Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil’’ derslerinde MEB müfredatından “yaklaşık  680  saat” daha fazla ders yapıyor, İkinci kademenin her seviyesinde artarak devam eden çok sayıda TEOG deneme sınavı uyguluyoruz, bireysel, grup etüt çalışlmalarıyla ve rehberlik ve danışmanlık  hizmetleriyle destekliyoruz.

 • Okan Eğitim Kurumları olarak, yabancı diller bölümümüz sürekli gelişen dinamik yapısıyla, yabancı dil eğitimini en etkili şekilde gerçekleştirmek için yeni çağın gereklerine uygun materyallere ve kendini sürekli olarak geliştiren bir anlayışa sahiptir. Yoğun ve özverili çalışmalarının temelinde yatan en önemli amaç; öğrencilerimizin yabancı dili en iyi şekilde öğrenebilecekleri, modern öğretim metotlarına ve bireysel farklılıkları dikkate alan farklılaştırılmış eğitim modellerine dayanan, anlamlı, etkili, öğrencilerin ilgisini çekecek ve onlara öğrenecekleri yabancı dili sevdirecek bir sınıf ortamı yaratmaktır. Bu sınıf ortamlarının aynı zamanda kurumumuzun uluslararası bakış açısını yansıtan ve öğrencilerimizin anaokulundan itibaren İngilizce’nin yanı sıra 2. yabancı dili de en iyi şekilde öğretmeyi ve öğrencilerimizin çift dilli olarak okulumuzdan mezun olmalarına olanak sağlamaktır. Bu global anlayış çerçevesinde en etkili dil öğretim sisteminin aktif öğrenci katılımını destekleyen Türk ve yabancı öğretmen işbirliğine dayandığına inanmakta ve akademik çalışmalarımızı bu yönde planlamaktayız.

  Öğrencilerin farklı öğrenme tarzlarına cevap vermek amacıyla çeşitli öğretim yöntemleri kullanılır. Bunlar;

  • Drama, rol yapma, canlandırmalar, anketler ve röportajlar gibi iletişimsel aktiviteler
  • Dil yapılarını ve kurallarını, kavramları ve fikirleri incelemek amacıyla gerçek çocuk kitapları kullanımı
  • Okuma ve anlama becerileri geliştiren bir okuma programı
  • Kurgu ve kurgu olmayan metinlerin çalışılması yoluyla yazma becerilerinin geliştirilmesi
  • Çeşitli teknolojilerin kullanımı
  • Dolaysız anlatımlarda cümleleri ve sıkça kullanılan tabirleri anlayabilmesi
  • Basit ve rutin durumlarda anlaşabilir, bilindik ve alışıldık konuların basit ve doğrudan aktarımını yapabilmesi
  • Basit anlatımlarla geldiği yeri, eğitimini, yakın çevresini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumları anlatabilmesi

  Ortaokul İngilizce programı, öğrencilerin iletişime dayalı dil becerilerinden sonra akademik İngilizce becerilerini edinmelerini sağlayarak onları lise yıllarında karşılaşabilecekleri zorluklara hazırlayan ilkokul ile lise arasında bir köprü görevi görür. Amacımız, öğrencilerimizin İngilizceyi daha akıcı ve doğru kullanmalarına olanak sağlamaktır. Program, ağırlıklı olarak okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi üzerine odaklanır. Öğrenciler, okuduklarını daha iyi anlamalarına, yorumlamalarına yardımcı olacak çeşitli okuma becerileri edinirler. Yazma konusunda ise öğrenciler, çeşitli yazı türlerini öğrenir ve amaca uygun olarak çeşitli yazı çalışmaları yaparlar.

  8.sınıfın sonunda öğrenciler, orta düzeyde olan İngilizce Yeterlilik Sınavı’na girerler. Bu sınav gerek okul bünyesinde gerekse okulumuzun yaptığı uluslararası sınavlar ile ölçülür. Öğrencilerin başarıları sertifikalandırılır.

  Ortaokul İngilizce programının hedefleri şöyledir;

  • Somut ve soyut konulardaki zor metinlerin içeriğini ve kendi branşındaki tartışmaları anlayabilen,
  • Sıradan bir sohbette anadilinde konuşan birisi ile her ikisinin de fazla zorluk çekmeyeceği şekilde spontane ve akıcı konuşup anlayabilen,
  • Geniş bir konu yelpazesinde net ve detaylı bir şekilde kendini ifade edebilen ve güncel bir konuda kişisel fikrini dile getirebilen
  • Farklı seçeneklerin avantaj ve dezavantajlarını sıralayabilen bireyler yetiştirmek.

  Kitaplarımız

  Derslerimizde İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenenler (ELT) ve anadili İngilizce olanlar için (non-ELT) hazırlanmış olan çok çeşitli materyaller kullanmaktayız. Kullandığımız her materyal İngilizce eğitim programımızı farklı bir yönden desteklemektedir.

  İngilizce Destek Programı

  Öğrencilerimiz Seviye sınavlarından aldıkları notlar doğrultusunda sene içerisinde çeşitli destek çalışma programları uygulanır. Farklılaştırılmış eğitim ile öğrencilerimize ekstra çalışmalar ve oda çalışmaları ile destek verilir. Oda çalışmaları ve etüt çalışmaları ile desteklenen öğrencilerimiz ayrıca interaktif materyaller ile de yoğun dil eğitimine maruz bırakılırlar.

  Öğrencilerimizin Yabancı Dil Yeterliliklerini Uluslararası Cambridge ESOL(English for Speakers of Other Languages) sınavlarıyla ölçüyoruz.

  Yabancı dil öğreniminin çocuklarımızın global bir dünyaya açılması için en önemli gereksinim olduğu gerçeğini büyük filozof Wittgenstein 'Dilimin sınırları dünyamın sınırları' diyerek ifade etmiştir. Yabancı dil öğrenimi kendi kültürünü dünya kültürleriyle beraber özümseyen çocuğumuzun bakış açısını zenginleştirir. Dil öğrenme sürecini eğlenceli ve yaratıcı bir hale getirmek ise en modern yöntem, teknik ve yaklaşımlarla mümkündür. Bu süreçte dünya standartlarına uygun ve uluslararası geçerliliği olan ölçme değerlendirme metodları ile doğru bir yol izlemek gerekir.

  Cambridge sınavları, dünyada uluslararası geçerliliği olan, dil öğreniminin dünya standartlarında olduğunu belgeleyen tek sınavdır. Özel Okan Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimizin bu sınavlarda yer almaları ve başarıya ulaşmaları, bizim için Yabancı dil eğitiminde önemli bir yer tutuyor. Cambridge sınavları sayesinde öğrencilerimizin İngilizce seviyesi objektif olarak uluslararası ölçme-değerlendirme sistemiyle değerlendirilirken, bizler de Common European Framework (Avrupa Dil Çerçevesi) doğrultusunda şekillendirdiğimiz yılsonu hedeflerimizin uluslararası standartlarda sonuca ulaştığını görme şansını bulmakta ve eğitimimizin yurtdışında da kabul gördüğünü belgelendirmekteyiz.

  İlkokulu A1 seviyesi ile tamamlayan öğrencilerimiz, lisemizden B2-C1 dil aralığında bağımsız kullanıcı olarak mezun olurken, yeterlilik sınavları ile bu başarılarını Cambridge ESOL  tarafından belgelendirme imkânına sahip oluyorlar. Bu sertifika, dünyaca ünlü üniversitelerde tanınan, dil yeterliliğini gösteren ve kabul edilen bir belge niteliği taşıyor.

  Öğrencilerin sınav sonuçları doğrultusunda aldıkları sertifikalar, tüm dünyada geçerli olmakla birlikte, CEF ile tam uyum içerisindedir. İngilizce öğretiminde tercih edilen bu uluslararası standartlara sahip, geliştirme ve ölçme - değerlendirme yaklaşımı, Okan Koleji’ndeki dil eğitiminde hedeflediği yüksek standart ve kalitenin açık göstergesidir.

   Öğrencilerimizin başarılarının uluslararası bir sınavla değerlendirilmesi ve aynı zamanda güçlendirilmesi gereken yönlerinin objektif bir sınavla tespit edilmesi için Cambridge English Sınavları’na katılımını teşvik etmekteyiz.

   

 • Öğrencilerimiz anaokulundan itibaren Rusça, Çince, İspanyolca ve Fransızca olmak üzere 2. yabancı dil tercihlerini yapmaktadırlar. Hedefimiz kendini ifade edebilen, sosyal sorumluluklarının bilincinde, sadece bir değil birkaç yabancı dile sahip bireyler yetiştirmektir. Ünite konularımızı drama çalışmalarıyla pekiştirerek, çocuklarımızın öğrendikleri dili doğal ortamda kullanma fırsatı sağlamayı, onların gelecekte de özgüveni tam bireyler olarak hayatlarına devam etmelerine olanak sağlamaktır.

  Avrupa dil kriterleri çerçevesinde Çince, Rusça, Fransızca ve İspanyolca olmak üzere öğrencilerimizi anaokulu hazırlık sınıfından itibaren A1 - A2 - B1 seviyelerine hazırlamakta ve farklı dillerle beraber farklı kültürleri de tanımalarına olanak sağlamaktayız.

  Derslerimiz 4 dil becerisini içeren uygulamalar ile sürdürülmekte olup, ünite konularımız drama çalışmalarıyla pekiştirilmekte, çocuklarımızın öğrendikleri dile doğal ortamda kullanma fırsatı sağlanmaktadır. Öğrenilen konular hafta sonu verilen ödevler ile pekiştirilmekte ve hafta içi kontrol edilerek değerlendirilmektedir. Dönemde 2 defa olmak üzere; konuşma, dinleme, yazma, okuma ve dilbilgisi becerilerini bir arada ölçen değerlendirme sınavları yapılmaktadır.

  2. Yabancı Diller Programı, yeni bir dilin tanıtımı ve gelişimi üzerine 'iletişime dayanan bir yaklaşımı kullanarak' odaklanır. Bu öğrenme yaklaşımına göre; sınıfta Çince, Rusça, İspanyolca ve Fransızca konuşma büyük önem taşır. Mülakat, anket ve drama gibi çeşitli stratejiler ile öğrencilerin yeni bir dili belirli bir amaç için kullanarak geliştirmeleri sağlanır. Temel amacımız, öğrencilere dinleme, okuma, anlama, konuşma ve yazma becerilerini kazandırmaktır. Öğrenciler yaparak, deneyerek ve öğrenme sürecine etkin olarak katılarak öğrenirler. Öğrencilerin yeni dilde kendilerini basitçe ifade edebilmeleri için gerekli olan sözcük bilgisini edinmeleri ve cümle kalıplarını öğrenmeleri sağlanmaktadır. Bir başka amacımız da öğrencilerin yeni bir kültürü şarkıları, kutlamaları ve edebiyatı yoluyla tanımalarıdır. Dünya küreselleştikçe ve uluslararası alışverişler hızla arttıkça, öğrencilerimizin farklı dil ve kültürlerle günlük hayatlarında karşılaşmaları kaçınılmazdır. 'Yeni bir dil öğrenmek', küresel dünyada öğrencilerimizin etkin vatandaşlar olmaları için giderek önem kazanan en önemli unsurlardan biridir.

   

 • Küreselleşen dünyada hergün güncellenen dil eğitimde ,online materyallerin kullanımı önemli bir rol oynamaktadır. Bu anlayış ile Okan Koleji olarak öğrencilerimize küçük yaştan itibaren sunmakta olduğumuz zengin içerikli İngilizce eğitimimizi , geniş materyal  yelpazesine sahip interaktif bir online eğitim programı olan “Your Learning Place’’ ile destekliyoruz.

  100.000’den fazla görsel, işitsel materyal  içeriğine sahip olan Your Learning Place; tüm dünyada birçok ülkede dil eğitiminde başarıyla kullanılmaktadır. Farklı birçok metodolojik yaklaşıma ve müfredatımıza tam uyum sağlayan platformun sunduğu hizmetler sayesinde öğrencilerimiz okulda sunulan  ingilizce eğitimine evde de devam edebilme, eğlenerek pratik yapabilme şansına sahip olmaktadır. Platform dahilinde bulunan son derece ilgi çekici ve interaktif ders sunumları her hafta ayrılan ders saati içerisinde öğretmenlerimizce sınıf içinde  uygulanmaktadır.

  Your Learning Place sayesinde öğrencilerimiz; 

  • Doğru telaffuz, tonlama, vurgu gibi dil kazanımlarının yanı sıra ingilizceyi günlük yaşamlarının bir parçası olarak algılarlar,
  • İşitsel, görsel öğeler kullanılarak  çok boyutlu öğrenme ortamları yaratan program sayesinde kalıcı öğrenme gerçekleşir,
  • Müfredata uygun 100.000'den fazla yüksek kalitede kaynağa (video, çizgi film, animasyonlar) ulaşırlar,
  • Scholastic Online programı aracılığıyla 250'den fazla seviyesine uygun online hikaye kitabına  ulaşırlar.
    

  Your Learning Place Resmi Sitesini görmek için tıklayınız.
  Your Learning Place Kullanım kılavuzu için tıklayınız.


  Teknik destek Call Center Tel : 0 850 550 50 90
  Çalışma Saatleri: Pazartesi - Salı - Çarşamba - Perşembe - Cuma / 09:00-18:00 saatleri arasında

Güzel Sanatlar ve Spor

 • Küreselleşme, yaşam boyu eğitime artan gereksinim, iletişim teknolojilerindeki hızlı ve yoğun gelişmesi, ortaya çıkan bilgi toplumu yapısına uygun, evrensel değerlere açık, bilgi üretimine katkıda bulunabilen, bilgiyi yaratıcı bir biçimde kullanabilen, daha nitelikli insan yetiştiren bireyler yetiştirmektir. Eğitimin özünde bilgi ve becerilerle birlikte sosyal değerlerinde kazanılması vardır. Bu nedenle her çocuğun okulda alacağı eğitimin yanı sıra aynı süreç içerisinde sürdürebileceği ve boş zamanlarını değerlendirebileceği sosyal, sportif, sanatsal ve kültürel aktiviteler içinde de olması gerekir. Böylesi etkinlikler içerisinde görev veya rol alan çocuklar sosyal ve ruhsal bakımdan daha sağlıklı bir gelişme göstereceği gibi aynı zamanda aldıkları eğitimle derslerinde de daha başarılı grafikler çizeceklerdir.

  Beden Eğitimi

  Beden eğitimi derslerinin temel amacı öğrencilerimizin zihin - beden bütünlüğünün gelişimine, bedensel koordinasyonuna, yaşam boyu sporun sağlığa faydaları konusunda bilinçlendirilmelerine, işbirliği ve takım ruhu içerisinde hareket etme becerisini güven duygusunu pekiştirmelerine yardımcı olmaktır.

  Sporda başarının en temel şartının spor bilincinin küçük yaşta kazandırılması ve yeteneklerin keşfedilerek doğru yönlendirme ve eğitimlerle geliştirilmesidir. Bu nedenle oluşturulan Yetenek Geliştirme Programı, 1.sınıftan itibaren öğrencilerimizin beceri ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli branşlara yönlendiriyoruz.

  Spor yapan çocuklar kişisel deneyimlerini, yaratıcılıklarını geliştirir ve sorumluluk duygusu kazanır. Yardımlaşma ve işbirliği yapma, arkadaşlarına ve oyun kurallarına saygı gösterme gibi sosyal davranışlar kazanarak olumlu bir benlik gelişimi sağlar. Beden ve akıl arasındaki fonksiyonel ilişkiyi kapsayan bilişsel gelişim, duygusal ve sosyal gelişimi kapsayan duyuşsal gelişim, fiziksel yapıda ve sinir - kas işlevlerindeki değişim süreçlerini kapsayan psikomotor gelişim yönünden spor yapmayan çocuklara göre daha önde olur.

  Spor etkinliklerimiz;

  • Tüm sınıflarda yakar top turnuvası
  • Tüm sınıflarda şut atma turnuvası


  Müzik

  Müziğin temel eğitimindeki ilk amaç, çocukta müzik sevgisini uyandırmak, hayal dünyasında müzik imgesini geliştirmek, ritm duygusunu ve kulak duyarlılığını kesinleştirmektedir. Çocuğun duyularını geliştirir (sesleri ayırt etme), algılama ve yineleme, yönergeyi anlama ve uyma, hatırlama, ezberleme, ses ve söz üzerinde dikkatini yoğunlaştırma, dinleme alışkanlığını geliştirme, parça bütün ilişkisini kavrama gibi duyusal ve bilişsel becerilerini geliştirir. Çocuk dinlediğini duymak, duyduğunu anlamak gibi okuma yazmaya hazırlıkta önemli beceriler kazanır.

  Müzik dersi etkinliklerimiz;

  • Temel müzik bilgisi
  • Temel nota bilgisi
  • Repertuvar, solfej, ritmik çalışmaları
  • Enstrüman çalışmaları


  Görsel Sanatlar

  Görsel Sanatlar dersinde öğrencilerimizin algılama, düşünme, görsel, işitsel ve dokunsal eylemlerin de katıldığı süreç içinde; önce verilen konuyla ilgili beyin fırtınası ile etkinliğe başlanır, hayal eder, düşünür, araştırır, kişiselleştirir, hayallerini zihninde resmeder. Konu hakkında düşüncelerini sınıfça sözel olarak paylaşır, dramatize eder, gerekirse yazıya döker, şiirsel evrene dalıp, müziğin ritmiyle dolabilir. Konu ilgili taslak ve eskizini çizer, devamında temaya 2 ya da 3 boyutlu görsel sanat çalışmasına dönüştürür. Süreç bununla da bitmez. Ortaya çıkarılan ürünler üzerine paylaşımlar, eleştiriler ve farklı değerlendirme etkinlikleri yapılır. Son olarak da çalıştığı ürünleri sergiler.

  Görsel Sanatlar ders etkinlik çalışmalarımız;

  • Boyama çalışmaları,
  • Üç boyutlu maket ve kil çalışmaları,
  • Tuval çalışmaları gibi farklı türden birçok çalışmaları,

İlgi ve Yetenek Gelişim Programı

 • MODERN DANS KULÜBÜ

  Modern Dans kulübünde  öğrencilerimiz , fizikî ve kültürel gelişiminin yanı sıra vücut ve beynin aynı anda kullanılması nedeniyle zihinsel olarak daha açık ve daha duyarlı olarak yetişirler.

  Kulüp çalışmalarında öğrencilerimizin daha planlı ve programlı çalışmasını sağlanırken,öğrencinin zamanı en iyi şekilde değerlendirmesine, kurallara uyum göstermesine daha disiplinli ve ölçülü yaşamalarına da önemli katkı sağlanmaktadır. Bu tür çalışmalar çocukların kendilerine olan öz güvenlerinin gelişmesini, utangaç veya çekingenlikten uzak, etkin bir egzersiz ile toplumda farklı bir yer edinebilmelerini sağlamaktadır. Öğrenciler, eğitim-öğretim yılı sonunda yaptıkları gösterilerle kazandıkları becerileri davranışa dönüştürerek bir bütün halinde sunma imkânına sahip olarak performanslarını sergilerler.

   DRAMA KULÜBÜ

  Drama kulübünü seçen öğrencilerimiz; kendi özelliklerini ve potansiyellerini fark etmeyi, kendilerini daha iyi ifade etmeyi , yaşadığı sorunlarla başa çıkabilecek duygu düşünce ve davranışlarını yönetmeyi, iş birliği içinde olabilmeyi öğrenirler. Dünya tiyatrolar gününde ve belirli gün ve haftalarda drama kulübü etkinliğimiz gösterime sunulur.

  MÜZİK KULÜBÜ

   Müzik kulübünde öğrencilerimiz istediği veya kendisine en uygun olan bir enstrümanı seçerek eğitim alır. Enstrüman eğitimi beyin ve nörolojik sistemleri geliştirir. Müziği yaşamak, müzikle uğraşmak beyindeki motor sistemini başka hiçbir aktivitenin yapamayacağı şekilde geliştirir.

  Piyano eğitimi matematikte, dolayısıyla fen dallarında çocukların üstün başarılar gösterdiğini ispatlamıştır. Enstrüman çalan öğrenciler; spatial zekâ, görsel dünyayı algılama, nesnelerin görüntülerini zihinde oluşturabilme ve farklılıklarını kavrama yetisi kazanmaktadır. Bu sayede öğrencilerin her şeyi algılama yetisi gelişmektedir. Kulüp öğrencileri yıl sonu ve belirli gün ve haftalarda performanslarını sergiler.

  ROBOT KULÜBÜ

  Robot kulübünde öğrencilerimiz, bir grup halinde çalışarak bilgi paylaşımında bulunurlar ve bilgi alışverişinden doğacak olan farklı tasarımları sunarlar. Kulüp çalışmasında gelişen robot teknolojisindeki farklı ve gelişmiş robotlar üzerine çalışarak öğrencilerimizi proje tasarımına teşvik etmekteyiz. Ayrıca öğrencilerimizin proje tasarımının yanı sıra özgün tasarımlar ile farklı projeler ortaya çıkarmasını ve Ar & Ge projelerinin gelişimini sağlamaktayız. Öğrencilerimiz  danışman tarafından seçilen tasarımı oluşturur ve belirli gün ve haftalarda sergilerler.

  GOLF KULÜBÜ

  Golf kulübünde öğrencilerimiz, her spor da olduğu gibi golf branşında da beden dengesini geliştirme imkânı bulur. Öğrencilerimizin el-kol-göz koordinasyonu gelişir, buna bağlı olarak motor gelişimi ilerler. Bireysel ve grup oyunu imkânlarıyla çocuğa farklı sosyal deneyimler yaşaması için imkân sağlar. En önemlisi dikkat ve odaklanma becerisini, geliştirir. Centilmenlik ön plandadır. Rakibe ve sahaya karşı saygı üst sınırdadır. Burada öğrendikleri becerileri turnuva ortamında performansıyla sergilemektir.

  YÜZME

  Yüzme derslerimiz bitişiğimizdeki Okan Üniversitemizin spor kompleksindeki kapalı yüzme havuzunda yapılır. Yüzme etkinliği 1-5.sınıflarımıza ders, 6-8.sınıflarımıza ise kulüp etkinliği olarak sunulur. Çalışmalar sonucunda öğrenciler kulüp öğretmenleri tarafından yeteneği göz önünde bulundurularak okul takımlarına da yönlendirilir.

  BASKETBOL

  Basketbol çalışmalarımız hava şartlarına göre okulumuzun açık ya da kapalı basketbol sahalarında yapılır. Çalışmalar sonucunda öğrenciler kulüp öğretmenleri tarafından yetenekleri göz önünde bulundurularak okul takımlarına yönlendirilebilecekleri gibi kulüp etkinliği olarak da sürdürürler.

  YARATICILIK KULÜBÜ

  Özgür ve özgün fikirlere sahip olmanın çok değerli olduğu kulübümüzde öğrenmeye istekli, keşfeden, sorgulayabilen, sorunların bilimsel yöntemlerle çözülebileceğinin farkında olan, grup çalışmalarına yatkın öğrencilerimizle çalışmalar yapmak temel amacımızdır. Öğrencilerimizden beklentilerimiz; Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve İngilizce alanlarında başarılı olmak; üretmekten, denemekten, yaratmaktan zevk almak ve yaratıcılığını her alanda kullanabilmek ve kulübün amacı doğrultusunda tüm aktiviteleri takip etmek ve katılımcı olmaktır.

  KARİKATÜR

  Karikatür kulübü, öğrencilerimizin resimde abartı, deformasyon çizgilerinin güçlenip, hayata ve gözleme dayalı bakış açılarının değişiklik kazanıp gelişmeleri hususunda önemli bir görsel sanatlar dalıdır. Öğrencilerimizin değişik malzeme, kâğıt ve materyal kullanmayı öğrenmeleri açısından da heyecanlı bir çalışma olacaktır.

   

   

Etkinlikler

 • Bilim Kahramanları Derneği Gönüllüleri İstanbul Anadolu Turnuvası

  Bilim Kahramanları Derneği Gönüllüleri İstanbul Anadolu Turnuvası ile 9-16 yaş arası gençlerin erken yaşta temel bilimler ve mühendislik alanlarına yaklaştıran uluslararası tematik bilimsel turnuvaların Türkiye ayağını düzenledi.

  Okan Koleji olarak Okan Üniversitesi’nin ev sahipliğini yaptığı Bilim Kahramanları Derneği Gönüllülerin düzenlediği Bilim Kahramanları Derneği İstanbul Anadolu Turnuvası’na katıldık. Öğrencilerimiz atıkların toplanması ve  geri dönüşümün önemi konusunda bireyleri bilinçlendirmek üzere hazırladıkları projeyle yarışmaya dahil oldular. Ortaokul öğrencilerimizin hazırladıkları projenin okul kantinlerinde öğrencileri geri dönüşüm konusunda bilgilendirilmesi hedeflenmektedir. Turnuvaya İstanbul genelinde 22 okul, 23 takım ve 192 öğrenci katıldı. 

  Turnuva  sonucunda Okan Koleji olarak araştırma ödülü ve robot ayağında 6.olduk.Turnuva  katılan öğrencilerimiz Eren Çavuş, Can Tarkan Eken, Göktürk Elçin, Alper Osman Kuyucu,Can Akbaba,Efe İnan,İlker Buğrahan Pınarlı’yı tebrik ediyor, öğrencilerimizle gurur duyuyoruz.

  Hisseli Harikalar Kumpanyası Okan Koleji’nde Perdede

  Tiyatrokolik’in hazırladığı bir klasik müzikal olan “Hisseli Harikalar Kumpanyası”  drama öğretmenimiz Nurçin Bektaş yönetiminde Ortaokul tiyatro kulübü öğrencilerimiz tarafından sahnelendi.

  Melih Kibar’ın bestesini yaptığı, Çiğdem Talu’nun şarkı sözlerini yazdığı oyunun müzik yönetmenliğini Müzik Bölüm Başkanımız Burak Büyüktarhan gerçekleştirdi.Öğrencilerimiz muhteşem bir performans sergilediler. Öğrencilerimizi  ve drama öğretmenimiz Nurçin Bektaş’ı gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ediyoruz.

  Mezun Öğrencilerimizle Gurur Duyuyoruz

  Kuruluşundan bugüne Atatürk’ün aydınlık izinde, aklın ve bilimin ışığında, özgüvenli, anaokulundan üniversiteye çağdaş nesiller yetiştiren bir eğitim kurumu olarak Okan Koleji Ortaokulunun 2014-2015 eğitim öğretim yılı ikinci mezuniyet törenini büyük bir coşkuyla gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadık.

  Okan Koleji yöneticileri, Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Bekir Okan, Okan Üniversitesi Rektörü Sayın Şule Kut, Okan Koleji Kurucu Temsilcisi Sayın Işıl Okan Gülen, Okan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali İlker Gümüşeli’nin yanı sıra Okan Üniversitesi rektör yardımcıları, Okan Üniversitesi fakülte dekanlarının katıldığı törende öğrencilerimiz mezun olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşarken bizleri gururlandırdılar.

  Kurucu Temsilcimiz Sayın Işıl Okan Gülen konuşmasında “Öğrencilerimiz kadar bizler de heyecanlıyız. Okan Koleji olarak 2011 yılında başladığımız eğitim yolculuğunda bu sene 2. mezunlarımızı vermenin gururunu ve  heyecanını yaşıyoruz. Öğrencilerimizin başarılarında ailelerine, topluma yararlı birey olmalarında emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve sevgili velilerimize teşekkür etmek istiyorum. Okan Koleji olarak öğrencilerimizin akademik olarak güçlü ve sosyal öğrenciler olarak yetişmeleri için tüm eğitim – öğretim süreci boyunca yanlarında olduk. Öğrencilerimizin başarılarıyla her zaman gurur duyduk. Bundan sonraki yaşamlarında yeni bir sayfa açılıyor. Tüm öğrencilerimizin yolu açık olsun biz Okan Koleji ailesi olarak  bundan sonra da sizlerin başarılarıyla gurur duyacağız ve mutlu olacağız.” diyerek duygu ve düşüncelerini paylaştı.

  Okul 1, 2 ve 3.’sü lise öğrenimleri boyunca  Okan Koleji Lisesinde 0 burs kazanma hakkına sahip oldular. Burs belgelerini ve hediyelerini Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Bekir Okan  ve Okan Koleji Kurucu Temsilcisi Sayın Işıl   Okan Gülen’den aldılar. Sayın Bekir Okan yaptığı konuşmasında tüm öğrencilere  başarı dileklerini iletirken  liseyi bitiren öğrencilerimize %50 bursla Okan Üniversitesi’nde öğrenimlerini sürdürebileceklerini   belirterek öğrencilerin yanında olacağını ifade etti.

  Öğrencilerimiz plaketlerini ve diplomalarını ise Okan Koleji  Genel Müdür Yardımcımız Fahri Cürebal, Ortaokulu ve Lisesi Müdürümüz Sayın Cengiz Saldıraner, Ortaokul Müdür Yardımcımız Sayın Semra Çelik ve Lise Müdür Yardımcımız Sayın Arzu Akpeçe başta olmak üzere diğer öğretmenlerinden aldılar.Tüm mezunlarımız adına Okul birincimiz Ece Arslan Ortaokul ve Lise Müdürümüz Sayın Cengiz Saldıraner ile birlikte ikinci, üçüncü olan öğrencilerimiz eşliğinde mezuniyet kütüğüne dönem plaketini çakmanın mutluluğunu yaşadı.

  Bayrak devir teslim töreni ile devam eden törenimiz mezuniyet töreni pasta kesimi ile son buldu. Yıllarca  dostluğu ve sevgiyi birlikte paylaştığımız sevgili öğrencilerimizle  gelecekte de birlikte olarak, başarılarıyla gurur duymaya devam edeceğiz.

   

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

 • Okan Koleji Psikolojik Danışmanlık Rehberlik Birimi olarak hedefimiz; gelişen ve değişen dünyada kendisini ve içinde bulunduğu durumu doğru algılayan ve sorgulayan, kendisi ve çevresi ile barışık, yaşadığı toplumun sorumlu bir üyesi olan, karar verme ve sorun çözme, kişiler arası ilişki ve iletişim becerilerine sahip, başarıyı ve hayat boyu öğrenmeyi amaç edinmiş, araştıran, sorgulayan, üretken ve mutlu bireylerin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

  Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi çalışmalarımız; psikolojik danışma ve rehberlikte hizmet alanları dikkate alınarak uygulanmaktadır. Bu hizmet alanlarından,

  • Psikolojik danışma hizmetleri kapsamında, öğrencilerimizin gelişim özellikleri dikkate alınarak okul sürecinde ve günlük yaşamlarında yaşadıkları problemlerin üstesinden gelme becerilerini kazanmalarına yardımcı oluyoruz.

   

  • Öğrencilerimize yönelik hizmetler kapsamında, öğrencilerimizle bireysel görüşmeler ve grup çalışmaları yanında düzenli rehberlik saatleri yapıyoruz.

  Öğrencilerimize yönelik uygulanan test ve envanterler:

  o    -Beier Cümle Tamamlama Testi

  o    -Kime Göre Ben Neyim?

  o    -Kimdir Bu?

  o    -Sosyometri

  o    -Öğrenme Stilleri Testi

  o    -Çoklu Zeka Testi

  o    -Başarısızlık Nedenleri Anketi

  o    -Sınav Kaygısı Testi

  o    -Çalışma Davranışını Değerlendirme Ölçeği

  o    -Problem Tarama Envanteri

  o    -Bilişsel Değerlendirme Testleri

  Bilgi toplama ve yayma hizmetleri kapsamında, velilerimize yönelik olarak okulumuza uzmanlar davet ederek seminerler düzenliyoruz. Öğrencilerimize yönelik yıl içerisinde:

  ·         Zaman Yönetimi

  ·         Verimli ve Etkili Ders Çalışma Yöntemleri

  ·         Motivasyon

  ·         Sınav Kaygısı

  ·         Etkili İletişim

  ·         İnternet Kullanımı – Sanal Zorbalık

  ·         Ergenlik ve Kişisel Hijyen

  ·         TEOG Süreci konuları ile ilgili seminerler veriyoruz.

  Dönemde bir kez çıkardığımız O-BAKIŞ Psikoloji dergimizle birçok konuda bilgilendirici yazılarımızı yayınlıyoruz.

  • İzleme hizmetleri kapsamında; yaptığımız bireysel görüşmeler ve uyguladığımız testlerin sonucunda psikolojik danışma merkezlerine gönderilen öğrencilerimizde beklenen değişimin olup olmadığını, aileleriyle görüşüp takip ediyoruz.

   

  • Oryantasyon / duruma alıştırma hizmetleri kapsamında; yeni öğrencilerimize okulumuzun özelliklerini, bölümlerini, çalışanlarımızı (personel, yönetici, kat görevlileri...), fiziksel ortamı ve yapılan çalışmaları açıklayıp tanıtıyoruz. Okula uyum güçlüğü çeken öğrencilerimize bireysel destek veriyoruz.

   

  • Danışmanlık / konsültasyon hizmetleri kapsamında; öğretmenler ve yöneticileri düzenli olarak bilgilendiriyoruz.

   

  • Araştırma / değerlendirme hizmetleri kapsamında; yapılan seminerlerin, hazırlanan raporların ve uygulanan testlerin değerlendirmelerini yapıyoruz.

   

  • 01-01
   Paz - Paz
   Resmi Tatil
  • 23-03
   Pzt - Cum
   Yarı Yıl Tatili
  • 06-06
   Pzt - Pzt
   Yarı Yıl Başlangıcı
  • 07-07
   Sal - Sal
   OPEDUCA Projesi Semineri
  • 11-11
   Cmt - Cmt
   Öğretim Yılı Başı Öğretmenler Kurulu Toplantıları
  • 17-17
   Cum - Cum
   8. Sınıf Veli ve Öğrencilerine Lise Tanışma Toplantısı
  • 28-28
   Sal - Sal
   4. Sınıf Velilerine Ortaokul Tanıtımı
  • 28-28
   Sal - Sal
   Sivil Savunma Günü
  • 04-04
   Cmt - Cmt
   4 Mart 2017 Okan Koleji OGS Sınavı
  • 08-08
   Çrş - Çrş
   Dünya Kadınlar Günü
  • 08-14
   Çrş - Sal
   Bilim Teknoloji Haftası
  • 12-12
   Paz - Paz
   İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
  • 14-14
   Sal - Sal
   Pi Günü
  • 15-15
   Çrş - Çrş
   Tüketiciyi Koruma Haftası
  • 17-17
   Cum - Cum
   Çanakkale Şehitleri Anma Günü
  • 18-18
   Cmt - Cmt
   Başarılı ve Mutlu Çocuk Yetiştirme Seminer Marmara Üniv Öğretim Üyesi Dr Özgür BOLAT
  • 18-18
   Cmt - Cmt
   OGS Sınavı
  • 27-27
   Pzt - Pzt
   Dünya Tiyatrolar Günü
  • 28-31
   Sal - Cum
   Kütüphaneler Haftası
  • 06-06
   Prş - Prş
   Bilimsel Araştırmalar Projeler Etkinliği
  • 13-13
   Prş - Prş
   Münazara Etkinliği
  • 15-15
   Cmt - Cmt
   Ortaokul 2. Veli Toplantısı 10:00-16:00
  • 23-23
   Paz - Paz
   23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  • 26-27
   Çrş - Prş
   Tahmini 2. TEOG
  • 01-01
   Pzt - Pzt
   Emek ve Dayanışma Günü
  • 02-06
   Sal - Cmt
   Bilişim Haftası
  • 02-06
   Sal - Cmt
   Bilişim Haftası
  • 03-03
   Çrş - Çrş
   Bilim Şenliği
  • 10-16
   Çrş - Sal
   Engelliler Haftası
  • 12-12
   Cum - Cum
   Engelliler Haftası Kutlama Programı
  • 14-14
   Paz - Paz
   Anneler Günü
  • 23-23
   Sal - Sal
   2. Genel Kurul
  • 30-30
   Sal - Sal
   Ortaokul Mezuniyet Töreni 18.0-20.00
  • 05-05
   Pzt - Pzt
   Dünya Çevre Günü Kutlaması
  • 09-09
   Cum - Cum
   2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Ders Kesimi ve Öğrencilere Tatil Başlangıcı
  • 09-09
   Cum - Cum
   Eğitim Öğretim Yılı Ders Kesimi - Öğrencilere Tatil Başlangıcı
  • 12-13
   Pzt - Sal
   Okullar Yıl sonu Öğretmenler Kurulu Toplantıları
  • 12-14
   Pzt - Cum
   Ortaokul Yaz Okulu
  • 12-23
   Pzt - Cum
   Çin Kültürü Yaz Kampı
  • 14-15
   Çrş - Pzt
   İdari Bilimler Yıl sonu Değerlendirilmesi
  • 15-15
   Prş - Prş
   İdari Bilimler Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı
  • 15-16
   Prş - Cum
   Çalışma Takvimi Yapılandırma Toplantısı
  • 16-16
   Cum - Cum
   2017-2018 Çalışma Takvimi Yapılandırma Toplantısı
  • 16-16
   Cum - Cum
   Tedarik Hizmetleri Yılsonu Değerlendirme Toplantısı
  • 17-17
   Cmt - Cmt
   Tedarik Hizmetleri Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı
  • 19-22
   Pzt - Prş
   Gelecek Yıl Talepleri Demirbaş ve Zimmet Teslimi
  • 19-22
   Pzt - Prş
   Zümre Çalışmaları Raporlamalar
  • 23-27
   Cum - Sal
   Ramazan Bayramı
  • 23-23
   Cum - Cum
   2. Genel Kurul
  • 30-30
   Cum - Cum
   Öğretmenler Yaz Tatilinin Başlangıcı
  • 14-14
   Pzt - Pzt
   Öğretmenlerin Göreve Başlangıcı-Genel Kurul Toplantısı
  • 30-30
   Çrş - Çrş
   30 Ağustos Zafer Bayramı
  • 31-04
   Prş - Pzt
   Kurban Bayramı
  • 05-15
   Sal - Cum
   TEOG/Üniversite Hazırlık ve İngilizce Kursları
  • 18-18
   Pzt - Pzt
   2017/2018 Eğitim Öğretim Yılı Başlangıcı ve İlköğretim Haftası
  • 19-19
   Sal - Sal
   Sosyal Etkinlikler, Kulüpler, Kış Okulları Tanıtım Toplantısı
  • 23-23
   Cmt - Cmt
   Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Lise Veli Bilgilendirme Toplantısı
  • 25-25
   Pzt - Pzt
   Kulüp Çalışmalarının Başlangıcı
  • 30-30
   Cmt - Cmt
   Hafta Sonu Kursları Başlangıcı
  • 30-30
   Cmt - Cmt
   Hafta Sonu Sanat-Spor Kursları Başlangıcı
  • 29-29
   Paz - Paz
   29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
  • 10-10
   Cum - Cum
   10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ün Ölüm Yıldönümü
  • 20-20
   Pzt - Pzt
   Dünya Çocuk Hakları Günü
  • 22-23
   Çrş - Prş
   1. TEOG Sınavı
  • 24-24
   Cum - Cum
   Öğretmenler Günü
  • 25-25
   Cmt - Cmt
   Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Lise Veli Toplantısı
  • 05-05
   Sal - Sal
   İlk Yardım Eğitimi
  • 10-10
   Paz - Paz
   İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası
  • 12-18
   Sal - Pzt
   Tutum-Yatırım ve Türk Malları Haftası
  • 15-15
   Cum - Cum
   Çin Kültürü Festivali
  • 27-27
   Çrş - Çrş
   Okan Ville
  • 29-29
   Cum - Cum
   Yetenek Sergileme ve Yılbaşı Programı

Veli İletişimi

 • Etkili bir öğrenme ortamı ve okul iklimi ve okul kültürü yaratabilmek için velilerimizin katkısı ve onlarla “etkili bir iletişim” olmazsa olmazlarımızdandır. Bu bağlamda velilerimizle iletişimi şu yollarla sağlıyor, velilerimizin her türlü bülten, yazı, ödev ve dokümanlara online olarak da ulaşmalarını sağlıyoruz.

  ·                    Web sayfamız ( www.okankoleji.com)

  ·                    Öğrenci İletişim Defteri (1-4.sınıflar)

  ·                    SMS

  ·                    K12.net (okankoleji.k12net.com)

  ·                    E-Posta

  ·                    Haftalık Veli - Öğretmen Görüşmeleri

  ·                    Veli Toplantıları

  ·                    Veli duyuruları