ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJELER

Okan Eğitim Kurumları olarak  Okan Üniversitesinin bilgi birikiminden aldığımız  güçle  ulusal ve uluslararası projelerde planlı ve programlı çalışmaları sürdürmekteyiz. Öğrenmenin tüm aşamaları olan bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve yaratıcılık  becerilerini kapsadığı için kalıcı öğrenmelerin en etkili yöntemlerindendir. Ekip çalışması alışkanlıkları da diğer kazanımlarıdır. Bu nedenle okul öncesi, ilkokul- ortaokul ve lisede proje odaklı çalışma alışkanlığı ve kültürü kazandırılıp yaygınlaşması için çaba ve teşvik içindeyiz.

Bu bağlamda proje yaptığımız çalışmalarımızı ulusal ve uluslararası ve sosyal sorumluluk  projeleri olarak üç başlıkta gruplamak uygundur.

  • Lise sınıflarımızın 'Tübitak Projeleri' proje yarışmalarına katılım
  • Üniversitelerin düzenledikleri projelere katılım
  • Resmi ve özel kurumlarının düzenledikleri projeleri yarışmalara katılım
  • Kendi okulumuzun önderliğinde çevre okullarıyla birlikte yaptığımız projeler etkinlikleri.

Uluslararası projelere ve AB projelerine katılım;

  • AB Eğitim ve Kültür programlarından Hayat Boyu Öğrenme Programları (Erasmus+)
  • eTwinning (okul eşleşmeleri) programları
  • Farklı ülkelerin kültür ve eğitimlerinin inceleyen 'kardeş okul' projeleri

Sosyal Sorumluluk Projeleri

  • Sosyal Sorumluluk projelerimizi Okul Aile Birliğimizin liderliği ve sorumluluğunda dezavantajlı çevre okullarıyla çok yönlü işbirliği
  • Sosyal hizmetler amaçlı kurulmuş kamu yararına çalışan vakıf ve derneklerle (LÖSEV v.b) işbirliği çerçevesinde sürdürüyoruz.