Öğretmenlerimiz "Farklılaştırılmış ve Zenginleştirilmiş Eğitim" Konulu Seminere Katıldılar

OKAN KOLEJİ

Öğretmenlerimiz "Farklılaştırılmış ve Zenginleştirilmiş Eğitim" Konulu Seminere Katıldılar

Hizmet içi eğitim çalışmalarımız kapsamında Dr. Serkan Demir öğretmenlerimize “Farklılaştırılmış ve Zenginleştirilmiş Eğitim ” konulu seminer vererek, atölye çalışmaları yaptı.

Demir, verdiği eğitimde farklı zeka türlerine, ilgi alanlarına, öğrenme hızlarına, sosyo kültürel alt yapılara sahip öğrencilere daha iyi ulaşabilmek, etkili bir  öğrenme ortamı yaratabilmek için öğrencileri iyi tanımak, onların özelliklerini bilmek ve buna göre eğitim içeriklerini farklılaştırıp zenginleştirmek konusunda öğretmenlerimize önemli bilgiler verdi.

Seminer ve atölye çalışmaları sonrasında öğretmenlerimiz edindikleri bilgileri sınıf içi etkinliklerde nasıl kullanacaklarına dair zümre bazlı çalışmalar yaptılar.